A weboldal folyamatos szerkesztés alatt!

Jogi nyilatkozat

Weboldal használati feltételek

I. Alapadatok

I.1. Jelen használati feltételek (további említésekor: Jogi nyilatkozat/Használati feltételek) tartalmazzák a szkitaegyesulet.hu weboldalt, illetve a weboldal mobil eszközökre optimalizált formáját (továbbiakban: Weboldal) látogatóként használó személyek (a továbbiakban együttesen: Látogató), valamint a Weboldal üzemeltetője (továbbiakban: Weboldal-tulajdonos/ Weboldal üzemeltető) közti jogviszony általános feltételeit, a Weboldal használatának feltételeit. Jelen Használati feltételek rendelkezései hatályon kívül helyeznek minden korábbi megállapodást.

A Látogató a Weboldal megtekintésével, használatával, bármely  szolgáltatásának használatával a Weboldalon pl. hírlevél igénylése; azaz ráutaló magatartásával (pl. az oldal böngészése, hírlevél igénylése, kapcsolatfelvétel,  továbbiakban együttesen: Szolgáltatás) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen dokumentumban foglaltakat.

Jelen Használati feltételekre a magyar jog és az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogszabályai az irányadóak, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjtv.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendelete (GDPR rendelet). A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Weboldal-tulajdonosa kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy jelen Weboldal tekintetében, azon keresztül nem folytat elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtást, illetve nem történik elektronikus úton és/vagy távollévő közötti szerződéskötés.

Jelenleg Weboldal-tulajdonos nem biztosít lehetőséget fiók létrehozására a Weboldalon.

A Használati feltételek módosulását, módosítását a Weboldal-tulajdonos a Weboldalon közzéteszi. A módosított Használati feltételek a közzététel napjától kezdve hatályos. A módosítás időpontját követően a Látogató a Weboldal használatával egyben elfogadja a Használati feltételek módosítását is. Amennyiben a Látogató nem fogadja el a módosított feltételeket, úgy írásban, a módosítások hatályba lépését követő 8 napon belüli felmondással felmondhatja a Használati feltételeket.

I.2. A Weboldal üzemeltetője (Weboldal-tulajdonos):
Név:  Szent Korona Igazsága Tanácsadó és Jogvédő Egyesület (említésekor: Egyesület/ Weboldal üzemeltető/ Weboldal-tulajdonos)
Székhely/ postai cím: 1052 Budapest, Semmelweis utca 1-3. fszt 401. ajtó
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Adószám: 19322236-1-41

II. A Weboldal alapvetően az Egyesület működését támogatja.  A Weboldal alapvetően tájékoztatási célból került létrehozásra, melyen keresztül az Egyesülettel, illetve az Egyesület céljaival kapcsolatban álló híreket (kampányokat) oszt meg az Egyesület tagjaival és az Egyesület iránt érdeklődő Látogatókkal.

E cél/küldetés megvalósítása érdekében az alább ismertetett Szolgáltatásokat kínáljuk – részletesen a Weboldalon feltüntetve:
- kapcsolattartás (e-mail, chat, kapcsolattartási űrlap segítségével)
- Egyesületbe való belépés Weboldal felületen keresztül űrlap segítségével,
- hírlevél-küldés,
- esetenként hirdetés és reklám (kizárólag non-profit, nem kereskedelmi jelleggel).

II.1. Weboldal-tulajdonos szolgáltatásainak fejlesztése, és Látogatókkal történő kapcsolattartás hatékonyabbá tétele érdekében kapcsolatfelvételi űrlapot működtet, melyen keresztül felvehető Weboldal-tulajdonossal a kapcsolat. A kontaktform működtetése, biztosítása tekintetében Weboldal-tulajdonos nem veszi igénybe 3.személy szolgáltatását. A kapcsolattartás emellett történhet a Weboldal-tulajdonosnak küldött e-mailben, valamint chat-formon keresztül is, amelyet a Weboldal-tulajdonos a https://chatra.com szolgáltatásán keresztül biztosít.

II.2. Weboldal-tulajdonos biztosítja, hogy az Egyesületbe a Weboldalon keresztül feltöltött jognyilatkozattal lehetséges legyen a belépési szándék elküldése. A belépési nyilatkozat elküldéséhez szükséges űrlap működtetése, biztosítása tekintetében Weboldal-tulajdonos nem veszi igénybe 3.személy szolgáltatását.

II.3. A Weboldal üzemeltetője jogosult a Látogató részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben Látogató az erre a célra kifejezetten elhelyezett gombra kattint, levelet küld nekünk, tehát kifejezetten olyan nyilatkozatot tesz, hogy hírlevelet kíván kapni; és ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. Weboldal üzemeltető biztosítja, hogy a hírlevélről bármikor lemondhat neki küldött levél formájában, illetve a hírlevél alján lévő lemondó linkre kattintva, minden további kötelezettségtől mentesen. Weboldal üzemeltető ezzel kapcsolatos minden adatot azonnal töröl nyilvántartásából. A Weboldal-tulajdonos nem köteles ellenőrizni, hogy a Látogató által a hírlevél regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.

A hírlevelek tartalmazhatnak ajánlatokat, linkelt hirdetéseket, más támogatott tartalmakat, de ezek közül egyik sem minősül a kereskedelmi - gazdasági hirdetésnek, reklámnak.

Egyebekben a Weboldalon hirdetéseket, ajánlatokat és más támogatott tartalmakat jeleníthetünk meg linkek segítségével (pl. hyperlink). Tesszük ezt, abból a kifejezett non-profit célból, hogy segítsünk tartalmakat, termékeket és szolgáltatásokat felfedezni, amelyeket más személy, vállalkozás és szervezet kínál.

III. Szellemi alkotások joga

Látogató tudomásul veszi, hogy a szkitaegyesulet.hu, mint Weboldal egésze, mint önálló alkotás, szerzői jogi műnek minősül. A Weboldal tulajdonosa és a weboldalhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás vagyoni jogainak jogosultja (továbbiakban: Tulajdonos vagy Weboldal-tulajdonos): Weboldal-tulajdonos, az Egyesület, amennyiben a Felek erről külön másként nem állapodnak meg.

A Tulajdonos fenntart magának minden jogot, a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében.

Tilos a szkitaegyesulet.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése, megosztása a Weboldal-tulajdonos írásos hozzájárulása nélkül. Hozzájárulásnak minősül, amennyiben Weboldal-tulajdonos a Weboldalán elhelyezett tartalmát megoszthatóvá jelöli bárki által elérhető link segítségével.

A szkitaegyesulet.hu weboldalról és annak bármely lehetséges adatbázisából bármilyen szerzői jogi oltalom alatt lévő anyagot átvenni írásos, illetve bármely hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Weboldal-tulajdonos fenntartja minden szellemi alkotásokhoz fűződő jogát a szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint – amennyiben rendelkezik ilyennel - az internetes reklámfelületeire is.

Tilos, továbbá a Weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható.

IV. Adatvédelmi rendelkezések

Az adatvédelmi rendelkezések itt olvashatóak.

V. Egyéb rendelkezések

V.1 Felelősség korlátozása

A Weboldalon elérhető minden tartalmat észszerű szakszerűséggel és gondossággal biztosít Weboldal-tulajdonos, és mindent megtesz azért, hogy biztonságos, megbízható és hibamentes környezetet biztosítson a Weboldal küldetésének megvalósításáért. Amennyiben észszerű szakszerűséggel és gondossággal járt el Weboldal-tulajdonos, nem vállalja a felelősséget a következőkért: olyan hátrányokért, melyek nem a jelen Használati feltételek általa való megszegéséből vagy más módon; intézkedéseiből erednek; olyan hátrányokért, amelyeket a jelen Használati feltételek elfogadásakor sem a Látogató, sem Weboldal-tulajdonos nem láthattak előre; továbbá Weboldal-tulajdonos az észszerű befolyásán túlmutató eseményekért sem tud felelősséget vállalni.

A Weboldal tulajdonos fentiek értelmében és idetartozóan kizár minden olyan felelősséget, amely a Weboldalán kerül megosztásra, mint más személytől átvett tartalom és amely tartalom esetleges jogsértő volta általánosan elvárható gondosság mellett nem volt felismerhető.

V.2 A Weboldal-tulajdonos kizárja felelősségét, az alábbi technikai-informatikai (IT) hibákért:

- bármilyen informatikai, technikai működési hiba (idesorolandó a számítógépeket, informatikai vagy operációs rendszereket támadó vírus is) a hálózaton, ami akadályozza a Weboldal általános, általában elvárható működését és a cikkek, információk, ajánlatok (hirdetések) megtekintését és esetleg adatvesztést eredményez, vagy
- a kommunikációs eszközök ilyen jellegű meghibásodása, vagy
- szoftver nem megfelelő működése, vagy
- programhiba által okozott hibák, események.

V.3 Felhívjuk Látogató figyelmét, hogy kiemelten fontos, hogy olyan e-mail (elektronikus levelezési) címet adjon meg számunkra szolgáltatásaink igénybevétele során, amely valódi és birtokában, rendelkezési joga alatt áll, illetve bármikor elérhető; mert ezek az Ön felelősségi körébe eső tények, ezen tényekért nekünk nem áll módunkban felelősséget vállalni. A jognyilatkozatok megtételénél az az elektronikus levelezési cím (e-mail cím) használható, mely a Szolgáltatás igénybevételénél megadásra került a Felek által. Elektronikus levelezési cím, azaz e-mail cím (pl. kapcsolattartás során megadott e-mail cím) helyességéért, helytállóságáért, valódiságáért, vagy arra történő kézbesíthetetlenségért  nem vállalunk felelősséget, kizárunk minden ezzel kapcsolatos igényt/kompenzálását, kártalanítást, kártérítést; ezért kérjük, hogy egy olyan e-mail elérhetőséget adjon meg, amit rendszeresen használ és jogosan van a használatában.

Kérünk, hogy az Ön részére, mint Látogatónak küldött (pl. visszaigazoló e-mailben), levélben rögzített adatokat ellenőrizze, abból a szempontból, hogy az megfelel-e a Szolgáltatás (pl.hírlevél igénylés) kezdeményezése során megadott adatoknak, illetve hogy a megadott adatok, információk valósak, valódiak, helyesek, helytállóak-e. Felek kikötik, hogy az elektronikus levél útján, illetve egyéni kommunikációs eszközzel tett nyilatkozat esetén a levél küldője, illetve az egyéni kommunikációs eszköz küldéskori birtokosa minősül a nyilatkozatot tevő személynek és Felek ezt akként tekintik, hogy a nyilatkozattevő személye megfelelően azonosított, illetve megfelel a Ptk. 6:7.§(3)bek.-ben foglalt tartalomnak a személy azonosítása tekintetében.

V.4 Abban a nem várt esetben, ha ellentmondás állna fenn bármely, jelen Használati feltételek és egyéb, Weboldalhoz kötődő szabályzat rendelkezései között; az egyéb szabályzatban foglalt feltételek az irányadók, melyek nem lehetnek ellentétesek jogszabály kötelező rendelkezésével.

V.5 Ha jelen Használati feltételek bármely része érvénytelen, a fennmaradó rész korlátozás nélkül hatályban marad. Ha jelen Használati feltételek valamelyik rendelkezését Weboldal-tulajdonos nem érvényesíti, az nem tekinthető joglemondásnak.

V.6 A Weboldalon esetlegesen megjelentett vélemények, visszajelzések, javaslatok, mindennemű korlátozás vagy kompenzációs kötelezettség nélkül felhasználhatóak Weboldal-tulajdonos által,  Weboldal-tulajdonos nem köteles bizalmasan kezelni ezeket.

Budapest,

Jelen Használati feltételek utolsó módosítása: 2022. 04. 01.
Jelen dokumentum letölthető az alábbi linkről: Jogi nyilatkozat

Archív Használati feltételek elérhetősége.

Keresés

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Elolvastam és elfogadom az Adatvédelmi tájékoztató-t

Támogassa egyesületünket!

Az egyesület adományokból tartja fenn magát.

Kérjük, amennyiben teheti, támogasson minket adományával az alábbi számlaszámon:

Szent Korona Igazsága Tanácsadó és Jogvédő Egyesület (SZKÍTA Egyesület)
1052 Budapest Semmelweis u. 1-3. fszt.401.

Magyarországról:
OTP: 11702043-21461651

Külföldről:
IBAN: HU91117020432146165100000000
SWIFT: OTPVHUHB

Adószám: 19322236-1-41
Cégjsz: 01-10-041585

Támogasson minket!

Egyesületünk az Önök adományaiból tud életben maradni és fejlődni.

Kérjük, támogasson bennünket, hogy a törekvéseinket elérhessük.

Számlaszám:

Szent Korona Igazsága Tanácsadó és Jogvédő Egyesület (SZKÍTA  Egyesület)
1052 Budapest Semmelweis u. 1-3. fszt.401.

OTP: 11702043-21461651
IBAN: HU91117020432146165100000000

SWIFT: OTPVHUHB

Támogatás

16474
Ma:Ma:10
Tegnap:Tegnap:54
Ezen a héten:Ezen a héten:155
Ebben a hónapban:Ebben a hónapban:983
Összesen:Összesen:16474
Legtöbb látogató: 05-20-2024 : 137
US
Mentés
Süti használat beállítások
Weboldalunkon sütiket használunk, hogy a lehető legjobb élményt nyújthassuk. Ha elutasítja a sütik használatát, előfordulhat, hogy a weboldal nem fog megfelelően működni. Ezeket a beállításokat később is módosíthatja a bal alsó sarokban található buborékra kattintva.
Mindet elfogadom
Mindet elutasítom
Süti tájékoztató
Nélkülözhetetlen sütik
Session
Elfogadom
Elutasítom
Chat modul sütik (25 db)
A chat ablak működéséhez szükséges sütik.
chat.chatra.io
Ha ezeket a sütiket letiltja, akkor a chat szoba nem fog működni.
Elfogadom
Elutasítom
Látogatás számlálóhoz szükséges süti (1 db)
Saját, belső használatú modul. A látogatás időpontja és helye alapján statisztikát készít a látogatók számáról és földrajzi helyéről. Az adatok nem kerülnek továbbításra 3. személy részére.
szkitaegyesulet.hu
Visitor Counter
Elfogadom
Elutasítom