A weboldal folyamatos szerkesztés alatt!

Adatvédelmi tájékoztató

A jelen dokumentum a szkitaegyesulet.hu (említésekor: Weboldal) működésével kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatót és kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. Jelen tájékoztató tartalmazza, hogy milyen adatokat gyűjtünk a Weboldal felületen keresztül, ezen adatokat hogyan kezeljük, miért és mennyi ideig.

Jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az Infotv. (jelenleg: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete – GDRP rendelet (2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg), valamint a Weboldal felületen található szabályzatok tartalmaznak irányadó rendelkezéseket, melyek betartása és a benne foglaltak garantálása a Weboldal tulajdonosának/üzemeltetőjének és teljes csapatának kiemelt feladata.

A Látogató a Weboldal megtekintésével, használatával, bármely Szolgáltatásának használatával a Weboldalon pl.hírlevél igénylése; azaz ráutaló magatartásával (pl. az oldal böngészése, hírlevél igénylése, kapcsolatfelvétel) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Adatvédelmi tájékoztatót.

Jelen tájékoztatóban használt fogalmak az Infotv.-ben és a GDPR rendeletben foglalt értelmezésben használatosak. Egyéb fogalmak a Jogi nyilatkozat szerint értelmezendőek.

Ennek értelmében:

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

A Weboldalon keresztül csak és kizárólag azon természetes személyek személyes adatait kezeljük, akik lenti célokhoz önkéntes, kifejezett hozzájárulásukat adták az adatkezeléshez, illetve amely adatkezelésre törvényi, jogszabályi felhatalmazásunk van.

Látogatóink személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük, gondoskodunk azok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Európai Unión kívüli Látogatók részére az alábbi tájékoztatást adjuk (adatkezelés tekintetében, ideértve a megosztást-adattovábbítást is):

A Weboldal üzemeltetője Magyarországi székhellyel rendelkező jogi személy. A Weboldal Magyarország területéről van üzemeltetve, továbbá a webtárhely-domain szolgáltató Magyarországon bejegyzett jogi személy.

A Weboldal Látogatójaként megadott információk (személyes adatok) pl. kapcsolatfelvétel során megadott adatok esetén), azt eredményezi, hogy személyes adatai kezelésére a magyar jogszabályok (jelen értelmezésben ideértve az Európai Uniós kötelező jogi aktusai) lesznek irányadóak. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Magyarországon irányadó adatvédelmi rendelkezések egyenértékűségét a saját országa jogával nem tudjuk biztosítani, és felelősséget sem tudunk érte vállalni, kivéve amennyiben a saját országának joga szerint kiterjednek rá az Európai Unió jogi aktusai, így a GDPR is. Saját országnak tekintjük, ahol lakhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik; vagy egyéb jogszabályi, EU-s jogi rendelkezésekben megtalálható okok miatt tekinthető a saját országnak pl. jogi személy esetében székhely, vagy szolgáltatásaink szempontjából releváns tevékenységét ebben az országban végzi. Amennyiben személyes adatai EU-n kívülre kerülnének, mi a jelenlegi GDPR rendelkezések szerint kezeljük őket.

Adatvédelmi rendelkezéseink a GDPR és EU közvetlen alkalmazandó kötelező jogi aktusainak felelnek meg. Fentiek miatt a saját ország joga és az EU-ban érvényes jogszabályi rendelkezések eltérhetnek, de mi a GDPR-nak való megfelelést mindenképp biztosítjuk. Ugyanakkor saját országának joga tekintetében ennek nem tudunk megfelelni és ezért felelősséget sem tudunk vállalni.

Jelenleg, tudomásunk szerint személyes adat Európai Unión kívüli országba nem kerül továbbításra Weboldalunk látogatása, kapcsolatfelvétel során, azaz azon személyes adatok vonatkozásában, melyeket a Weboldalunkon keresztül adott meg kifejezetten részünkre.

I. Alapvető információk

Adatkezelő:

Név: Szent Korona Igazsága Tanácsadó és Jogvédő Egyesület (továbbiakban: Egyesület vagy Adatkezelő)

Székhely / postai cím: 1052. Budapest, Semmelweis utca 1-3. fszt 401. ajtó

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

II. Milyen adatokat gyűjtünk?

II.1. Kapcsolatfelvétel – kontaktform - chat

Kérjük, amennyiben teheti, ne adjon meg személyes adatot!

Amennyiben mégis elengedhetetlenül szükséges személyes adat megadása, azt az alábbiak mentén kezeljük:

A Weboldalon Látogatóval elektronikus levelezésen (e-mailen) keresztül tartjuk fenn a kapcsolatot: tehát, ha bármely címünkre levelet küld; akkor minimum az alábbi adatokra van szükségünk: név (vezetéknév, keresztnév), kapcsolattartási adatok (e-mail cím, azaz elektronikus levelezési cím).

E-mail szolgáltatónk: VII.4. pont szerinti tárhelyszolgáltató.

Az e-mail elküldésével kijelenti, hogy elolvasta és megértette az adatvédelmi tájékoztatónkban foglaltakat. Az e-mail elküldésével zárul a kapcsolatfelvétel kezdeményezése.

A Weboldalon Látogatóval kontaktformon(űrlap) (https://szkitaegyesulet.hu/kapcsolat) keresztül is történhet kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás:

A minimálisan szükséges adatokon felül megadott adatok nem elvártak, de a minimálisan szükséges adatok nélkül nem áll módunkban biztosítani a kapcsolatfelvételt. Minden fenti minimum adaton felüli személyes adatot annak beérkezését követően visszaállíthatatlanul végleges jelleggel törlünk!

A kapcsolatfelvételhez szükséges fentiek szerint önként megadott személyes adatait azzal a céllal kezeljük, hogy a kezdeményezett személyes kapcsolatfelvétel ügyében megkeressük Önt vagy az Ön által képviselt társaságot. A kontaktform a weboldalhoz kapcsolódó olyan modul, amelyen keresztül személyes adat nem kerül továbbításra 3.személy részére.

A Weboldalon Látogatóval chat-en (azonnali üzenetküldés) keresztül is történhet kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás:

Adatok nem elvártak, de a minimálisan szükséges adatok nélkül nem áll módunkban biztosítani a sikeres kapcsolatfelvételt, válaszadást. Minden fenti minimum adaton felüli személyes adatot annak beérkezését követően visszaállíthatatlanul végleges jelleggel törlünk!

A kapcsolatfelvételhez szükséges fentiek szerint önként megadott személyes adatait azzal a céllal kezeljük, hogy a kezdeményezett személyes kapcsolatfelvétel ügyében megkeressük Önt vagy az Ön által képviselt társaságot. A chat-form a weboldalhoz kapcsolódó olyan modul, amelyen keresztül személyes adat nem kerül továbbításra a chat-formot működtető 3.személy részére.
Chat-formot működtető 3.személy: Roger Wilco LLC(“Chatra”), 2200 Clarenoon Blvd., Suite 1400 Aarlington, VA 22201, USA, web: https://chatra.com/privacy-policy/, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

II.2. Hírlevél-küldés esetén, a Weboldalon egy feliratkozásra utaló gomb kerül elhelyezésre, mely esetében a feliratkozás csak úgy lehetséges, hogy az alábbi minimum személyes adatok megadásra kerülnek: e-mail cím, név(személyes iratokban szereplő név).

Reklám vagy hirdetés küldés esetén előzetes és önkéntes írásos hozzájárulását fogjuk kérni.

A hírlevélen keresztül az Egyesület e-mailen keresztül juttatja el híreit.

Hírlevélről bármikor egy nekünk küldött e-mailben leiratkozhat, minden kötelezettségtől mentesen. Kérjük csak nálunk regisztrált e-mail címről küldjön leiratkozásra vonatkozó, vagy hírlevéllel kapcsolatos kérést; mert csak erről az e-mail címről fogadunk biztonsági érdekből e-mailt. Ha bármi okból kifolyólag erről az e-mail címről nem tudna levelet küldeni, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

Jelenleg nincs fizetett reklám-hirdetési tevékenységünk.

II.3. Weboldalon meghirdetett kampányaink során, minden kampányunk tekintetében, amennyiben személyes adatkezelés történne, azt hozzájárulás és/vagy jogszabályi felhatalmazás birtokában tesszük. Kérjük erre vonatkozólag kövesse a kampányhoz tartozó Weboldalon megjelenő információkat!

II.4. A Weboldal felület Látogatóiról korlátozott mennyiségű adatot gyűjtünk, amelynek segítségével fejlesztjük a honlap felhasználói élményét. Ez magában foglalja az olyan információkat, mint:

- a Weboldal használatának módja, a Weboldal meglátogatásának gyakorisága (pl. hány látogató van: éppen, a megelőző napon, az adott héten, az adott hónapban és mikor volt a legtöbb látogató egy bizonyos időtartam alatt a Weboldalon)
amely adatokból statisztika készül és látható a Weboldalon a Látogatók számára;

- lokációs adatok (mely földrajzi helyről látogatják meg legtöbben Weboldalunkat, amely lokáció az ország).

Korlátozott adatokat sütik formájában is gyűjthetünk, amelyek nem személyes adatok (megfosztásra kerülnek azon tulajdonságuktól, hogy közvetlenül azonosítsanak érintetteket amelyek révén konkrét természetes személyekhez, érintettekhez kapcsolhatóak):

„Cookie”-k, avagy Sütik: részletesebb információ a Cookie-król és használatukról a Süti szabályzatban található, mely itt érhető el.

IP-címek: a Weboldal felület Látogató eszközéhez az internetszolgáltató által kiosztott azonosítószámok. Ezt az adatot, az adatkezelési rendszerünk informatikai biztonságának biztosítása céljából kezelhetjük. Nem továbbítjuk, nem osztjuk meg külső 3.személlyel.

Oldal aktivitási adatok: gyűjtjük, hogy az adott oldalt/aloldalt hányan tekintették meg és mely földrajzi helyről (ország), ez segíthet nekünk az esetleges hírlevél összeállításában).

Chat/azonnali üzenetküldő szolgáltatáshoz kapcsolódó sütikről a Süti szabályzatban található információ.

Mi, ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célokra, összesítve, anonim módon gyűjthetjük, megfosztva minden olyan jellemzőtől, amely miatt az adott érintett (természetes) személy azonosítható lenne; és abból a kifejezett célból, hogy fejlesszük a Weboldal megjelenését, Szolgáltatásainkat, illetve biztosítsuk a biztonságos működést.

II.5. Weboldal üzemeltetője, mint Egyesület biztosítja, hogy a Weboldalon keresztül letölthető legyen az Egyesület mindenkori belépési nyilatkozata, amely beküldhető részünkre a Weboldalon megadottak szerint. Az Egyesületbe való belépéshez szükséges minimum megadásra kért személyes adatokat a belépési nyilatkozat tartalmazza, amely személyes adatok kezeléséhez a belépési nyilatkozat elküldésével hozzájárul. A Weboldalon található belépési szándék jelzéséhez megtalálható form/űrlap a weboldalhoz kapcsolódó olyan modul, amelyen keresztül személyes adat nem kerül továbbításra 3.személy részére.

II.6. Adományok (pénzbeli és nem pénzbeli) felajánlása (említésekor: Felajánlás) során, amelyre lehetősége van Látogatónak is (https://szkitaegyesulet.hu/tamogatas) csak az adomány eljuttatásához feltétlen szükséges személyes adatokat kezeljük.

III. Hogyan gyűjtjük a személyes adatokat?

III.1. Kapcsolatfelvétel esetében:

Közvetlenül Öntől, kifejezett és önkéntes hozzájárulással: amennyiben levelet küld nekünk, illetve elolvas egy tőlünk érkező e-mailt vagy rákattint arra, avagy a kontaktform-on, chat-en keresztül kapcsolatba lép velünk. A személyes adatok kezelésének legfőbb oka az, hogy az Ön által vagy általunk kezdeményezett kapcsolatfelvétel sikeres legyen, melynek érdekében mi mindent megteszünk. Adott esetben és a jogszabályoknak megfelelően személyes adatait felhasználhatjuk például marketingtevékenységre (reklám, hirdetés-re például), de ebben az esetben ezt csak és kizárólag előzetes és kifejezett, önkéntes hozzájárulásával fogjuk tenni.

III.2. Hírlevél-küldés: Amennyiben mi, mint Adatkezelő hírlevél-szolgáltatást indítunk, az arra való feliratkozás csak és kizárólag önkéntes és kifejezett érintetti hozzájárulással lehetséges. Leiratkozásra bármikor és térítésmentesen van mód, egy nekünk küldött e-mailben. Kérlek, figyeljen arra, hogy a nálunk regisztrált e-mail címről írjon nekünk, illetve arról az e-mail címről, melyről feliratkozott hírlevelünkre. Csak ebben az esetben fogadjuk kérését, melyre jogos érdekünk kötelez – jelesül adatvédelmi és adatbiztonsági érdekünk. Ha esetleg már nem tud rendelkezni a regisztrált vagy a feliratkozó e-mail címmel, ebben az esetben kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

III.3. Kampányaink esetében minden esetben külön fogjuk kérni a személyes adatkezeléshez a kifejezett és önkéntes hozzájárulást.

III.4. Bizonyos adatokat automatikusan gyűjtünk sütik segítségével a Weboldal felületünk meglátogatásakor, vagy biztonsági szempontokból, a web böngésző süti-beállításainak megfelelően. Úgy véljük, ez észszerű – szerintünk az adatok ilyen kezelése szükséges számunkra, jogos érdekeink szempontjából, hogy a legjobb, legoptimálisabb, legbiztonságosabb Weboldal felületet tudjuk biztosítani. Ugyanakkor önkéntes hozzájárulásával választhat, hogy mely sütik használatához járul hozzá, amely az Ön kifejezett önkéntes hozzájárulásának minősül.

III.5. Egyesületbe való belépéshez személyes adatait kifejezett és önkéntes hozzájárulásával kezeljük, az Egyesület Alapszabályának is megfelelő módon. Belépési nyilatkozat benyújtása, az Egyesületbe való belépés során az Egyesület kérheti, hogy személyes iratait mutassa be, illetve azokról másolatot bocsásson az Egyesület rendelkezésére. Ennek megtagadása esetén az Egyesületnek módjában áll megtagadni a tagként való felvételt az Egyesületbe.

III.6. Felajánlások esetében személyes adatait kifejezett és önkéntes hozzájárulásával, valamint a köztünk létrejött szerződéses kapcsolat teljesítéséhez fűződő jogos érdekünknek megfelelő módon kezeljük. Ezen érdekünk, hogy a Felajánlás elérje célját, az Egyesület rendelkezésére álljon az adomány.

IV. Miért gyűjtjük az adatokat?

IV.1 Elsődlegesen a sikeres kapcsolatfelvétel elősegítése miatt, mely alapvető célunk.

IV.2. Hírlevél-küldés és esetlegesen reklám/hirdetés esetén: ezzel kapcsolatban előzetesen írásban történik a tájékoztatás az esetleges adatkezelést megelőzően. Célunk, hogy Látogatóinkhoz eljussanak az Egyesület, valamint együttműködő partnereink hírei, lehetőségei, kampányai.

IV.3. Kampány esetében a kampány sikeressége céljából és a kampánnyal kapcsolatos hírek, teendők eljuttatása (kapcsolattartás) miatt kezeljük a személyes adatokat.

IV.4. Statisztikai célra, Weboldalunk biztonságának garantálása miatt gyűjtjük az adatokat ld.III.4.pont.

IV.5. Egyesületbe való belépés esetén abból a célból gyűjtjük a személyes adatokat, hogy Alapszabályunknak megfelelő módon történhessen meg a tagok belépése az Egyesületbe, amely jogos érdekünk is, az önkéntes hozzájárulás mellett.

IV.6. Felajánlás esetén jogos érdekünk, szerződéses kötelezettségek teljesítése céljából és abból a célból gyűjtjük az adatokat, hogy a Felajánlások eljussanak az Egyesület rendelkezése alá, hogy céljainkra fordíthassuk.

V. Önkéntesség és célhoz kötöttség

A személyes adatok megadása és kezeléséhez való hozzájárulás csak és kizárólag fenti célokhoz (IV.pont) kötötten, kifejezett nyilatkozattal és önkéntes alapon történik, illetve fentiek szerinti jogos érdekek miatt.

Ahol nem szükséges jelen pont szerinti önkéntes hozzájárulás, ott külön jelezzük, mely felhatalmazással rendelkezünk az adatkezelésre.

VI. Jogi kötelezettségek teljesítése

A Weboldal felület tulajdonosa, üzemeltetője (Adatkezelő) olyan adatkezelést is végezhet, amelyek jogi kötelezettségek teljesítéséből fakadnak, amelyeket a mindenkori jogszabályok előírnak (pl. illetékes hatóság részére jogszabály szerinti kötelező adattovábbítás). Az adatkezelés jelen esetben kötelező jellegű, jogszabályon alapul.

VII. Kivel osztjuk meg a megadott személyes adatokat?

A személyes adatokat senkivel nem osztjuk meg, de ha esetleg szükséges, akkor csak az Ön kifejezett, előzetes, írásos hozzájárulásával tehetjük meg, illetve jogos érdekünkből kivéve, melyekre jogszabályi felhatalmazással rendelkezünk, vagy jogszabály kötelez rá minket. Az adatfeldolgozó a megbízásunkból látja el feladatát.

VII.1 A nekünk küldött levelekben vagy a kapcsolatfelvétel, chat során megadott adatokat  kizárólag munkatársaink láthatják.

VII.2. Hírlevél-szolgáltatás során megadott adatokat  kizárólag munkatársaink láthatják.

VII.3. Kampány esetében a kampánnyal kapcsolatban Weboldalra feltöltött tartalmakban részletezettek szerint történik az esetleges megosztás, adattovábbítás.

VII.4. Működésünk során személyes adatot, mint adatfeldolgozó kezel a velünk szerződésben vagy kapcsolatban álló szolgáltató, jelen esetben:

- email levelezést szolgáltató partnerünk (megegyezik a tárhelyszolgáltató partnerünkkel), mint adatfeldolgozó;
- tárhelyszolgáltató partnerünk, mint adatfeldolgozó Websupport Magyarország Kft., mint az EZIT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-968191) jogutódja (web: https://www.ezit.hu/adatvedelem/, székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., adószám: 25138205-2-41, e-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.);
- domain tulajdonosa/használója: az Egyesület;
- domain szolgáltató: mint adatfeldolgozó BlazeArts Kft. (web: https://www.forpsi.hu/agreements/, székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39., adószám: 12539833-2-43, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

VII.5. Jogi kötelezettségek teljesítése miatt, kötelező jogszabályi, hatósági előírásnak eleget téve is megoszthatjuk személyes adatait.

Mi, komolyan és kiemelten figyeljük az adatvédelmi rendelkezések érvényre juttatását.

VII.6. Egyéb adat-megosztások:

Adatot osztunk meg az általunk igénybe vettek tekintetében (pl. chat-form), mely adatok nem személyes adatok. Ezen adatokat sütiken keresztül oszt meg a Weboldal felületünk. Részletesen lásd a Süti tájékoztatónkban.

VII.7. Amit mi nem fogunk az adatokkal tenni:

Nem fogjuk eladni az adatokat vagy megosztani (továbbítani) a személyes adatokat olyan harmadik személlyel, amely megosztáshoz nem rendelkezünk az érintett kifejezett hozzájárulásával, vagy akinek nem fűződik hozzá igazolt, jogos érdeke, illetve nem rendelkezünk hozzá jogszabályi felhatalmazással.

Nem fogjuk kiegészíteni, helyesbíteni, eltávolítani, törölni az adatokat, hacsak nem ez a kifejezett kérése, vagy azt jogszabály (ideértve az EU közvetlen alkalmazandó jogi aktusa) kötelezően kívánja meg.

Nem fogjuk tovább kezelni, tárolni az adatokat, mint az szükséges a cél elérése érdekében, vagy jogszabályi felhatalmazás fel ne jogosítana minket kivéve, amennyiben törlésre kerül Önnek, mint érintettnek kifejezett kérésére vagy az arra jogosult hatóság kérésére, döntésére.

VIII. Mi az, amit meg kell fontolnia, mielőtt megoszt velünk bármely személyes adatot:

Kérjük, hogy ne osszon meg semmilyen olyan személyes adatot, mely különleges vagy szenzitív adatnak minősül! Különleges, vagy szenzitív adatnak minősül különösen: az egészségre, születési dátumra, személyes okmányok számára, pénzügyi helyzetre vonatkozó adatok, banki adatok, fénykép/fotó (ezek digitális másolatai), vallási vagy nemi hovatartozásra irányuló adatok.

Ha esetleg mégis megadna nekünk különleges vagy szenzitív személyes adatot, kérésünk az Ön hozzájárulása vagy jogalapra való hivatkozásunk nélkül; mi haladéktalanul, visszaállíthatatlanul és véglegesen töröljük azt rendszerünkből.

IX. Hogyan védjük a személyes adatokat?

Számunkra kiemelten fontos az adatok védelme. Ezért megtesszük a szükséges intézkedéseket (ideértve a technikai és szervezési intézkedéseket is), amelyeknek célja az adatokhoz való illetéktelen hozzáférés és az azokkal való visszaélés megakadályozása.

Az adatok biztonságos tárolását felhasználónév és jelszóval védett adatbázis garantálja, melynek tárolását erre szakosodott Magyarországon bejegyzett jogi személy szerverei (tárhelyszolgáltató/adatfeldolgozó) biztosítják.

Az adatok védelmét szolgálja az is, hogy a tárolt adatokhoz való hozzáférést naplózzuk.

X. Mennyi ideig tároljuk az adatokat?

Mi annyi ideig tároljuk az adatokat, amennyi a célunk eléréséhez szükséges mérték, és ameddig fennáll az érintett önkéntes hozzájárulása; illetve amire jogszabály kötelez minket, annál semmiképp sem tovább:

Infotv. 4.§ (2)bek. alapján „a személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.”

Ez mit jelent pontosabban?

Az adatkezelés, amint elérte célját, abban az esetben töröljük az adatait. Ha esetleg ettől független szeretné, hogy adatait továbbkezeljük, akkor kérnie kell ezt Tőlünk.

Abban az esetben, ha semmilyen rendelkezést nem tesz, legkésőbb:

- ha jogos érdekünk vagy egyéb jogszabályi felhatalmazásunk okafogyottá vált,

az ezen időpontokat követő 30 nap elteltével visszaállíthatatlanul és végleges jelleggel töröljük az összes adatot. Ezen törlésről a törlést megelőző 30 nappal e-mailt, levelet küldünk számára. Természetesen ebben az esetben is kérhető az adatkezelés további fenntartása egy nekünk küldött e-mailben, levélben.

Fenti rendelkezéseit megteheti a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, vagy 1052. Budapest, Semmelweis utca 1-3. fszt 401. postai elérhetőségünkre írott levélben.

Itt felhívjuk figyelmét, hogy adatkezelési rendelkezést tenni csak a nálunk nyilvántartott e-mail, postai címről küldött levélben lehetséges.

XI. Milyen jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatban és nekünk milyen egyéb kötelezettségeink vannak?

A vonatkozó szabályozás szerint:

- szabad akaratból, önkéntesen és kifejezetten kell a hozzájárulást megadni a személyes adatok gyűjtéséhez és kezeléséhez, megosztásához, anélkül hogy mi bármilyen típusú nyomást helyeznék Önre, mint érintettre;
- tisztában kell lennie azzal, hogy mihez járul hozzá – ezért gondoskodunk arról, hogy előzetesen, elegendő információt biztosítsunk Önnek;
- biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy megválassza, mely adatkezelési tevékenységekhez járul hozzá és melyekhez nem; és
- félreérthetetlenül, kifejezett megerősítő cselekedet útján kell hozzájárulást biztosítania a részünkre. Az így megadott hozzájárulásokat nyilvántartjuk.

Itt egy lista, milyen jogai vannak általában, jelenleg az adatkezeléssel kapcsolatosan. Ezen jogosultságok némelyike nem alkalmazhatók minden esetben. Ha bármelyik joggal kapcsolatban kérdése lenne, kérjük keressen meg minket, hogy megfelelően és kifejezetten tájékoztatni tudjunk.

Jog, tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről.
Jog, az előzetes tájékoztatáshoz.
Jog, módosítani (kiegészíteni, helyesbíteni) személyes adatait, ha azok pontatlanok és/vagy nem teljes körűek.
Jog a tiltakozáshoz, a személyes adatok kezelése ellen.
Jog, a személyes adatok kezelésének korlátozásához.
Jog, a személyes adatok törléséhez.
Jog, a személyes adatokhoz való hozzáféréshez és jog az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáféréshez.
Jog a személyes adatok eltávolításához, másolásához vagy átadásához.
Jog a panasz benyújtásához és kezeléséhez, amely jogok biztosítója: az adatkezelő – elérhetősége :

postai cím: Szent Korona Igazsága Tanácsadó és Jogvédő Egyesület, 1052 Budapest, Semmelweis utca 1-3. fszt 401.
e-mail cím:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatvédelmi incidens esetén garantáljuk a jogszabályi kötelezettségek teljesítését.

XI. Hogyan érheti el, módosíthatja vagy távolíthatja, illetve töröltetheti a megadott személyes adatokat?

mint érintett

kérelmezheti írásban a I. pontban megadott elérhetőségen,

a) a személyes adataihoz történő hozzáférést. E körben jogosult tájékoztatást kapni személyes adatai kezeléséről, jogosult megismerni a kezelt személyes adatokat és azokról másolatot kérni, továbbá ezek vonatkozásában az adatvédelmi szempontból releváns információkat (pl. tárolás időtartama) megkaphatja.

b) személyes adatai helyesbítését. E körben kérheti a helytelen adat kijavítását, illetve a hiányos adat kiegészítését.

c)személyes adatai eltávolítását/törlését.

d)személyes adatai kezelésének korlátozását.

Felhívjuk figyelmet, hogy az adatkezeléshez adott önkéntes hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása az összes személyes adat törlésével jár együtt; mely visszavonás azonban a visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét nem érinti. Ha hozzájárulás visszavonása csak egy vagy több adatot érint, akkor természetesen rendelkezhet úgy, hogy nem kéri a teljes adattörlést.

A jogai érvényesítésére vonatkozó kérelmet a fenti I. pontban megadott elérhetőségeken tudja írásban benyújtani nekünk. A kérelemnek a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 15 napon belül, eleget teszünk és értesítjük a megtett lépésekről, illetve, amennyiben elutasítjuk a kérelmet, annak indokairól.

Adatkezelésünkkel kapcsolatban panaszt nyújthatsz be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., web: www.naih.hu, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.).

A panasz hatósági benyújtása előtt kérjük, hogy azt nekünk is küldje meg annak érdekében, hogy első körben mi is megvizsgálhassuk.

Bírósági út igénybe vétele: adatai kezelésének során jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat.

Amennyiben a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval kapcsolatosan bármilyen kérdése lenne, vagy további információkat szeretne az Adatvédelmi

Tájékoztató tartalmával kapcsolatosan, kérjük, hogy a fenti I. pontban megjelölt elérhetőségeken keressen meg minket. Megkeresésére legkésőbb 15 napon belül írásban válaszolunk.

Kérjük, hogy minden adatkezelési tárgyú megkeresést a nálunk nyilvántartott posta vagy e-mail címről küldjön nekünk.

XI. Jelen adatvédelmi tájékoztató módosítása

Mi időről időre frissítjük jelen adatvédelmi tájékoztatónkat, amelyet Weboldal felületünkön is fogunk posztolni. Önnek alkalmanként meg kell győződnie a változtatásokról.

Budapest, 2022. 04. 01.

Jelen tájékoztató elérhető: Adatvédelmi tájékoztató

Archivált linkek.

Keresés

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Elolvastam és elfogadom az Adatvédelmi tájékoztató-t

Támogassa egyesületünket!

Az egyesület adományokból tartja fenn magát.

Kérjük, amennyiben teheti, támogasson minket adományával az alábbi számlaszámon:

Szent Korona Igazsága Tanácsadó és Jogvédő Egyesület (SZKÍTA Egyesület)
1052 Budapest Semmelweis u. 1-3. fszt.401.

Magyarországról:
OTP: 11702043-21461651

Külföldről:
IBAN: HU91117020432146165100000000
SWIFT: OTPVHUHB

Adószám: 19322236-1-41
Cégjsz: 01-10-041585

Támogasson minket!

Egyesületünk az Önök adományaiból tud életben maradni és fejlődni.

Kérjük, támogasson bennünket, hogy a törekvéseinket elérhessük.

Számlaszám:

Szent Korona Igazsága Tanácsadó és Jogvédő Egyesület (SZKÍTA  Egyesület)
1052 Budapest Semmelweis u. 1-3. fszt.401.

OTP: 11702043-21461651
IBAN: HU91117020432146165100000000

SWIFT: OTPVHUHB

Támogatás

16465
Ma:Ma:1
Tegnap:Tegnap:54
Ezen a héten:Ezen a héten:146
Ebben a hónapban:Ebben a hónapban:974
Összesen:Összesen:16465
Legtöbb látogató: 05-20-2024 : 137
US
Mentés
Süti használat beállítások
Weboldalunkon sütiket használunk, hogy a lehető legjobb élményt nyújthassuk. Ha elutasítja a sütik használatát, előfordulhat, hogy a weboldal nem fog megfelelően működni. Ezeket a beállításokat később is módosíthatja a bal alsó sarokban található buborékra kattintva.
Mindet elfogadom
Mindet elutasítom
Süti tájékoztató
Nélkülözhetetlen sütik
Session
Elfogadom
Elutasítom
Chat modul sütik (25 db)
A chat ablak működéséhez szükséges sütik.
chat.chatra.io
Ha ezeket a sütiket letiltja, akkor a chat szoba nem fog működni.
Elfogadom
Elutasítom
Látogatás számlálóhoz szükséges süti (1 db)
Saját, belső használatú modul. A látogatás időpontja és helye alapján statisztikát készít a látogatók számáról és földrajzi helyéről. Az adatok nem kerülnek továbbításra 3. személy részére.
szkitaegyesulet.hu
Visitor Counter
Elfogadom
Elutasítom